حضور افرا در نمایشگاه صنعت نمایشگاهی

حضور افرا در نمایشگاه صنعت نمایشگاهی

حضور افرا در نمایشگاه صنعت نمایشگاهی

در این نمایشگاه که نخستین دوره از گردهمایی برگزارکنندگان نمایشگاه در ایران بود، گروه رسانه ای افرا با حضور مشترک درکنار گروه راهکار تجارت مدیریت کوشا، به عنوان بزرگترین برگزارکننده نمایشگاه ها در ایران و مجری نمایشگاه هایی همجون "نفت، گاز، پتروشیمی"، "الکامپ"، "صنعت برق"، "صنعت آب" و ... به معرفی ظرفیت ها و خدمات خود پرداخت و تفاهم نامه هایی با مجریان نمایشگاهی برای تهیه کتابهای نمایشگاهی و ویژه نامه ها و همچنین مدیریت ستادهای  خبری نمایشگاه های مختلف به امضا رساند.