حضور افرا در همایش بین المللی انرژی

حضور افرا در همایش بین المللی انرژی

حضور افرا در همایش بین المللی انرژی

افــرا با مشارکت در دوازدهمین همایش بین المللی انرژی ضمن انتشار ویژه نامه رسمی این رویداد، از غرفه های فعال در نمایشگاه جانبی این همایش بود و در ارتباط با فعالان صنعت انرژی کشور، به معرفی فعالیت های خود پرداخت.